Košík

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Chytré fontány. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Fontána slouží k pití vašich koček  a psů!!!

Všeobecné upozornění

 • před vybalením a sestavením fontány si pečlivě pročtěte následující návod, pokud budete produkt někomu dávat nebo půjčovat, vždy mu jej předejte včetně tohoto návodu
 • opatrně vybalte produkt z kartonu, malé části doporučujeme umístit stranou na misku, aby se neztratily
 • pečlivě zkontrolujte, že balení obsahuje všechny díly a žádný z dílů není poškozený, pokud fontánu sestavíte z vadných dílů a následně dojde k většímu poškození, nelze na produkt již uplatnit reklamaci
 • pokud fontánu chcete umístit do venkovních prostor, je nutné pečlivě zaizolovat prodlužovací kabel, aby se ke kabelu nedostala dešťová voda, která by mohla zkratovat přívodní kabel k fontáně
 • pokud budete mít fontánu umístěnou venku, je nutné ji na zimu zaizolovat! Fontána není mrazuvzdorná, proto ji před zimou nechte vyschnout a uložte ji na suchém místě, kde je stabilní teplota nad bodem mrazu.

Účel použití

Chytrá fontána slouží vaším miláčků tak aby měli vždy přístup k tekoucí a čerstvé

vodě. Čerpadlo přepravuje vodu z podkladové nádrže stoupací rourou přes otvor, který se nachází v horní části. Voda protéká bočním otvorem přes povrch zpět do vodní nádrže. Napájení fontány je realizováno pomocí dodávaného jen z certifikovaného elektrického zdroje (230V). 

Popis součástí Chytré fontány

 1. Miska
 2. Stojan s čidlem
 3. Picí hříbek
 4. Rošt s odtoky pro vodu
 5. Otvor pro kabely
 6. Zástrčkové spojení
 7. Konektor
 8. Dekorační kamení
 9. Čerpadlo
 10. Napájecí kabel

Uvedení do provozu

 • proveďte nastavení čidla infra čidla. V dodaném stavu čidlo spouští vodu ve dne i noci po dobu 30. sekund (respektive pokud je vaše zvířátko před fontánou)
 • fontánu pro kočky i psy umístěte na pevnou a vodorovnou plochu
 • Umístěte čerpadlo do fontány
 • Provlékněte výstup z čerpadla středem roštu a ten usaďte na výstupky na okraji misky
 • Usaďte picí hříbek na vývod čerpadla
 • Nalejte do misky vodu tak aby čerpadlo bylo plně pod vodou a voda nepřetékal z misky cca. 2 litry
 • Horní plochu kolem picího hříbku ozdobte pomocí dodávaných kamenů. Dbejte na to, aby otvory pro odtok vody nebyly nijak blokovány.
 • Síťový adaptér připojte do elektrické zásuvky s ochranou IP44. Čerpadlo se v té chvíli okamžitě spustí . Voda začne proudit otvorem uprostřed hříbku a bude stékat zpět do fontány. Zajistěte, aby na napájecím kabelu byl vždy v suchu. Tím zabráníte případnému kontaktu stékající vody s elektřinou. V opačném případě hrozí riziko ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!

POZOR: po prvním připojení vyčkejte cca. 1 minutu než se automatické obvody v čidle ustálí. Po této době již čidlo reaguje podle nastavení.

Nastavení citlivosti infra čidla

Řešení problémů

Problém : Čerpadlo nedodává vodu a vykazuje zvýšený hluk

Řešení : Příliš málo vody v nádrži. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Doplňte fontánu čistou vodou. Opět zapojte síťový adaptér do zásuvky.

Problém :Čerpadlo dodává příliš málo vody

Řešení Zvyšte množství vody ve fontáně

Problém :Výskyt vzduchu v čerpadlu

Řešení :Odpojte síťový adaptér ze zásuvky a umístěte čerpadlo do vyšší polohy, než fontána. Voda vyplní vzduchové mezery v stoupacím vedení a vytlačí vzduch. Čerpadlo znovu vložte do fontánky a připojte síťový adaptér do elektrické sítě.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

 Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do Chytré fontány. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit čerpadlo.

 • Konstrukce čerpadla je ve stupni ochrany IPX8.
 • Napájecí kabel nesmí být nikdy vystaven vlhkému nebo mokrému prostředí.V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
 • Pouze čerpadlo a může přijít do kontaktu s vodou. Síťového adaptéru se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.
 • Čerpadlo používejte pouze, pokud je zcela ponořené pod vodou. Čerpadlo nikdy nepoužívejte nasucho, během krátké doby by došlo k jeho přehřátí a nevratnému poškození.
 • Čerpadlo je vhodné pouze pro čerpání vody o teplotě +1 °C až + 35 °C. Nepoužívejte na místo vody žádné jiné tekutiny.
 • Zajistěte, aby otvor pro zpětný chod vody v horní oblasti fontány byl neustále volný. Nesmí být blokován kameny, nečistotami a jinými předměty. Nádrž na vodu je možné o něco vyprázdnit, pokud voda přetéká. Přetečení může vést k poškození čerpadla (běh na sucho), nebo k poškození jiných předmětů vodou.
 • Nikdy nesahejte do nádrže na vodu, pokud je čerpadlo zapnuté. Předtím nejprve vždy odpojte síťový adaptér z elektrické zásuvky.

Kamení dodávané k fontáně složí jako dekorační prvek. Není určeno jako hračka, hrozí nebezpečí požití u malých dětí.

2017-2024 © Jiří Mastík  | Obchodní podmínky | Tel.: +420 602 184 997

Stala se Chytrá fontána oblíbeným místem Vašeho čtyřnohého mazlíka? Podělte se prosím...

Jsem MALL Partner | Tvorba webové stránky - carl.cz